Log in

Met ingang van de eerstvolgende systeemupdate voor Xbox 360 zal het Microsoft Points-betalingssysteem op de schop worden genomen. In plaats van transacties te verrichten met Microsoft Points (MSP) zal er plaats worden gemaakt voor betaling op Xbox met de lokale valuta.

Wanneer er met een Microsoft-account een aankoop gedaan of een MSP-code verzilverd wordt na de eerstvolgende systeemupdate voor Xbox 360, zal de balans van het account niet gewijzigd worden aan de hand van de punten, maar omgezet worden naar een bedrag, uitgedrukt in de lokale valuta, dat gelijk is aan of groter is dan de waarde van de MSP.

De valuta die Microsoft toevoegt aan het account ten tijde van de overgang komt te vervallen op 1 juni 2015. De valuta die wordt gekocht en toegevoegd aan het account na de overgang komt niet te vervallen.

De belangrijkste reden achter deze wijziging is het toegankelijker maken van de verschillende Microsoft Stores. Zo kunnen er straks met hetzelfde Microsoft account gemakkelijk aankopen worden gedaan in zowel de Xbox Stores als de Windows Phone Store.Tags:

Lees verder:

Geef een reactie